Prevoz pokojnika

Preduzeće Odense sarađuje sa pogrebnim preduzećima širom sveta, tako da pogrebno Odense obezbedjuje prevoz umrlih, odnosno prevoz pokojnika kako u zemlji, tako i prevoz pokojnika iz inostranstva. Prevoz pokojnika je usluga koju pogrebno preduzeće Odense pruža uporedo sa ostalim pogrebnim uslugama i prodajom pogrebne opreme.

Naša sveobuhvatna usluga se fokusira na tri oblasti: što niža cena, kompletna pomoć ožalošćenima i kvalitet usluga. Razumevanje običaja, religija i kultura širom sveta omogućava nam da brižno pružimo usluge svim zajednicama.

Uz dodatnu prednost specijalnih cena prevoza našim vozilima koja su marke Mercedes Vito i Mercedes V klase, ne starija od 3 god. nova, atestirana i posebno namenjena za prevoz preminulih, kao i avio tarifa, razvijamo globalnu uslugu i minimalnu cenu usluga za ožalošćenu porodicu.

Naš cilj je da ponudimo podršku za rodbinu u zemlji u kojoj je nastala smrt i da ponudimo ruku pomoći dok su daleko od kuće.

Nudimo garanciju za brzo i profesionalno rešavanje eventualnih problema širom sveta.

Kakvu pomoć možemo obezbediti kada je neko preminuo u inostranstvu?

 • Pomoći rodbini u smislu informisanosti i pokušati da se ne osećate sami
 • Preko naših agenata omogućiti što lakše prikupljanje konzularne dokumentacije i dozvole za prenos preminulog
 • Obezbediti svu potrebnu pogrebnu opremu pogodnu za medjunarodni prevoz
 • Preuzeti preminulog i prevesti do mesta sahrane
 • Gde postoje dokazi o sumnjivim okolnostima u vezi sa smrću, možemo dati podršku i predložiti najbolji način saradnje sa lokalnim vlastima u vezi istrage
 • Možemo ponuditi osnovne informacije o lokalnoj policiji i pravnom sistemu države
 • Takođe, možemo da pružimo liste lokalnih pravnika i prevodilaca

Ne možete sledeće:

 • Istraživati razloge smrti
 • Davati pravne savete
 • Platiti troškove sahrane, kremacije ili boravka u hladnjači
 • Platiti organizaciju povratka preminulog u Srbiju
 • Platiti dugove bolnici, koji mogu biti izuzetno veliki ili platiti bilo koje druge pravne troškove

Kada dobijemo instrukcije i punomoćje da organizujemo povratak preminulog, odmah delujemo i eliminišemo dalja odlaganja.
Ako su naše usluge potrebne za povratak preminule osobe u rodnu zemlju iz Srbije, u mogućnosti smo da obezbedimo sledeće:

 • Prebacimo preminulu-og u hladnjaču sa bilo koje lokacije širom zemlje
 • Spremanje u privatnoj kapeli
 • Obezbediti sanduk ili kovčeg pogodan za međunarodni saobraćaj (posetite stranu pogrebna oprema - sanduci)
 • Kompletnu dokumentaciju
 • Prevod dokumenata
 • Sprovodnicu za prevoz preminule osobe u ambasadi ili konzulatu
 • Prevoz preminule osobe drumskim ili avio saobraćajem sa svim dozvolama i transferima

Cenu transporta, opreme i dokumentacije odmah šaljemo na Vaš zahtev.

Kompletnu pogrebnu opremu, odnosno drveni sanduk, limeni sanduk (obavezan zbog carine), posteljina za pokojnika i krst sa natpisom nudimo po ceni od 350 eura.

Recite nam šta mislite, dajući nam povratne informacije!

Pozdravljamo vaše mišljenje o podršci i usluzi koju smo vam obezbedili!

Ono će nam pomoći da se identifikujemo šta smo dobro, a šta možemo bolje da uradimo!